Säästvus

OLE JÄTKUSUUTLIK

kasuta villa

Vill on vaipade tootmiseks kõige jätkusuutlikum materjal. Puhas vill on 100% naturaalne, 100% taastuv ja 100% biolagunev.

100% naturaalne – vill pärineb loomadelt ja seda ei saa kunstlikult toota.
100% taastuv – seni kuni lammastel on rohtu, mida süüa, kasvab neile ka igal aastal uus villakasukas selga.
100% biolagunev – vill laguneb looduslikult ja vabastab kõik toitained tagasi mulda.

Selleks et tagada eriti jätkusuutlik tootmine, kasutame me villa, mis on rõivatööstusesse kõlbmatu. Enamik meie villa pärineb lambalihatööstusest, kus vill on lihtsalt üks ära visatav kõrvalsaadus. Ülejäänud vill pärineb loomadelt, kes end ise pügada ei saa. Ometi tuleb lammast erinevate probleemide, näiteks ülekuumenemise vältimiseks vähemalt kord aastas pügada.

ROHEENERGIA

Tootmisest tulenevate CO2 heitmete minimeerimiseks ja keskkonna hoidmiseks on meie eesmärgiks kasutada vaid roheenergiat. Lisaks plaanime oma masinad ja seadmed (kui nende kasutusiga on lõppenud) asendada energiasäästlikemate ja paremini optimeeritud masinatega.

2015. aastal investeerisime me oma Eesti värvivabriku uude puidugraanulitel töötavasse bioküttejaama. Puidupelletid on valmistatud mööblitootmise ülejääkidest ja need pärinevad kohalikelt tootjatelt.

Leedus oleme sõlminud lepingu ettevõttega UAB Ignitis, kes varustaks kogu meie tehast 100% taastuvenergiaga (biomass, hüdro-, tuule- ja päikeseenergia).

Roheenergia sertifikaat

TEGEVUSJUHEND

Meie tarneahela esimeseks lüliks on kõikjal maailmas olevad lambad ning meie Danspinis hoolime kõikide oma tarnijate heaolust, olgu nendeks inimesed või loomad.

Danspin ei tolereeri Mules’i lõikuse teostamist loomadel, kellelt meie toodete jaoks villa pügatakse. Me ei kasuta villa, mis pärineb Mules’i lõikusega lammastelt, kuid kindluse mõttes oleme sellist villa kasutamise keelamise klausli lisanud ka oma tegevusjuhendisse. Oleme pannud paika ka muud nõuded, et tagada meie tarneahela loomade ja inimeste heaolu.

Kui soovite rohkem teavet tegevusjuhendi kohta, võtke meiega palun ühendust.

Määrus REACH

Danspinis tagame me, et kõik toodetud tooted vastavad täielikult ettepanekule 65 (ametlikult 1986. aasta ohutu joogivee ja toksiinide jõustamise seadus) ja väga ohtlikke aineid (SVHC) piiritlevatele määrustele, mis on nõutud EL-i määrusega REACH ((EÜ) nr 1907/2006).

Kõik meie tarnijad on allkirjastanud meie nõuded, mis on seotud määrusega REACH.

Kui soovite rohkem teavet määruse REACH kohta, võtke meiega palun ühendust.

Lugege rohkem määruse REACH ja/või PROP 65 kohta.

HÄLLIST HÄLLINI

Meie Danspinis hoolime loodusest ja meile meeldib hällist hällini filosoofia põhimõte.

Hällist hällini on visioon maailmast, kus tarbimisel ja tootmisel on positiivne mõju majandusele, keskkonnale ja inimestele. See on visioon, kus meie tegevused toetavad planeeti, ilma et peaksime vähendama tarbimist või heaolu.

Praegu saame pakkuda oma klientidele Uus-Meremaalt pärinevat villa (Laneve™), mille tarneahel on jälgitav, ja/või aidata neil saada hällist hällini (C2C) sertifikaat oma Danspini lõngast valmistatud toodetele.

Lugege rohkem määruse Cradle-to-Cradle ja/või Laneve.

Eesti