Danspin AS Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Andmekaitset ja konfidentsiaalsust peetakse prioriteediks Danspin A/S-is (Danspin) ja selle tütarettevõtjates UAB Danspin ja Danspin AS. Need põhimõtted sisaldavad selgeid suuniseid selle kohta, kuidas Danspin töötleb teie isikuandmeid. Peale selle selgitame, kuidas kasutame isikuandmeid, mis jäävad teist maha ja/või mille annate meie veebisaidile pöördumisel ja veebisaidil mitmesuguste teenuste kasutamisel.

1. Isikuandmete vastutav töötleja ja kontaktandmed

Veebisaidi www.danspin.dk omanik ja pidaja:

Danspin A/S
Jupitervej 6A
DK-Ikast 7430
DK19641376
+45 96 60 51 00
info@danspin.dk

2. Isikuandmete töötlemise leht

Danspin kasutab ja hoiab isikuandmeid allpool loetletud kohtades.

 • the mail/courier system for deliveries of samples, etc.
  • Company name
  • Address
  • Name of contact person
  • E-mail
  • Phone number
 • the job application form
  • Name
  • Address
  • E-mail
  • Phone number
  • Date of birth
  • Languages
  • Work experience
  • COVID-19 vaccination status
  • Smoking habits
  • Drinking habits
  • Driver’s license
  • Photo
  • CV

Danspini töödeldavatel isikuandmetel on selge eesmärk ja me ei kogu rohkem andmeid, kui on vaja tellimuse kohale toimetamiseks või töötajate värbamiseks. Isikuandmeid kasutatakse organisatsiooni sees töö käigus ja klientidega koostöö tegemiseks, aga ka võimalike tulevaste töötajatega ühenduse võtmiseks.

3. Isikuandmete edastamine kolmandale poolele

Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele pooltele teie nõusolekuta. Teatavates olukordades ja seaduses ette nähtud juhtudel võib olla vaja edastada andmeid ametiasutustele või politseile.

4. Avaldamine isikuandmete töötlejatele

Teie isikuandmeid ei edastata teistele äriühingutele.

Äriühingu ümberkorraldamisel või selle tervikuna või osana müümisel avaldatakse seotud andmeid kooskõlas isikuandmete töötlemise kohta kehtivate õigusaktidega.

5. Isikuandmete kustutamine

Kustutame teie isikuandmed, kui meil ei ole vaja neid enam töödelda punktis 2 esitatud ühel või mitmel põhjusel. Andmeid võidakse siiski töödelda ja säilitada pikemat aega anonümiseeritud vormis.

6. Küpsised

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Küpsiste kasutamise kohta saate lisaks lugeda meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

7. Turvalisus

Oleme rakendanud turvameetmeid, et meie organisatsioonisisesed protseduurid vastaksid kõrge turvalisuse tagamise standarditele. Nii püüame kaitsta teie isikuandmete puutumatust. Hoiame teie isikuandmeid piiratud juurdepääsuga ja kontrollitud ruumides asuvates arvutites. Andmete edasisaatmisel Interneti kaudu ei saa me siiski tagada absoluutset turvalisust. See tähendab, et andmete elektroonsel saatmisel ja säilitamisel esineb oht, et volitamata isikud võivad saada juurdepääsu teabele. Seega esitate oma isikuandmed omal riisikol.

Interneti kiire areng tähendab, et meil võib olla vaja muuta isikuandmete töötlemise viisi. Jätame endale õiguse käesolevaid suuniseid uuendada ja parandada. Kui me seda teeme, parandame selle lehekülje lõpus toodud viimase uuendamise kuupäeva.

8. Teie õigused

Teil on õigus saada teavet meie poolt töödeldavate teie isikuandmete kohta, kuigi teatavate juriidiliste eranditega. Lisaks on teil õigus esitada vastuväide oma isikuandmete kogumise ja edasise töötlemise, muuhulgas profiili koostamise / automatiseeritud otsustamise kohta. Peale selle on teil õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või blokeerimist. Samuti on teil õigus saada teavet nende andmete kohta, mida olete meile andnud, ja ka õigus nõuda nende andmete edastamist teisele isikuandmete vastutavale töötlejale (andmete teisaldatavus).

9. Lingid teistele veebisaitidele ja muu

Meie veebisaidil võib olla linke teistele veebisaitidele või integreeritud saitidele. Meie ei vastuta teiste äriühingute veebisaitide sisu ega nende äriühingute isikuandmete kogumise praktika eest. Kui pöördute teistele veebisaitidele, peaksite läbi lugema nende saitide omanike isikuandmete kaitse ja muud asjaomased põhimõtted.

10. Andmete parandamine ja muu

Kui soovite uuendada, parandada või kustutada isikuandmeid, mille oleme teie kohta salvestanud, kui soovite pääseda ligi teie töödeldavatele isikuandmetele või kui teil on küsimusi käesolevate suuniste kohta, saate võtta meiega ühendust aadressil info@danspin.dk või telefonitsi numbril +45 96 60 51 00.

11. Kaebused

Kui soovite esitada või registreerida kaebuse oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun meiega ühendust e-posti või telefoni teel eespool antud aadressil või telefoninumbril. Kui see ei aita olukorda selgust tuua, on võimalik kaebus adresseerida asjaomase riigi ametiasutusele.

DK – Datatilsynet – www.datatilsynet.dk
EE – Andmekaitseinspektsioon – www.aki.ee
LT – Riiklik Andmekaitse Inspektsioon – www.ada.lt

Viimati uuendatud 6. detsembril 2021

Eesti